มีบริการขนส่งแบบไหนบ้าง

ทางเครื่องบินใช้เวลา~7-10วัน ทางเรือ~20-30วัน