ค่าบริการเท่าไหร่

10%ของราคาสินค้า เรท0.029-0.030